Työväenmuseo Werstas tallentaa työelämän historian lisäksi tämän päivän työelämää. Museot dokumentoivat nykyaikaa välittääkseen tietoa meidän ajastamme tuleville sukupolville. Ajallisesti ja aiheiltaan runsas valokuvakokoelma mahdollistaa työelämän muutosten ja ilmiöiden tutkimuksen.

Tällä sivulla esiteltävät kuvat ovat otos lahjoituksista, joita Työväenmuseo Werstas on vuoden 2021 aikana saanut. Kuvat ovat työntekijöiden itsensä kuvaamia, erilaisista työympäristöistä eri puolita Suomea ja ne osaltaan laajentavat käsitystämme nykyaikaisesta työelämästä. Voit auttaa museon tallennustyötä lähettämällä oman duunikuvasi meille.